baner arhitektonski

baner urbanisticki

baner konzervatorski

baner ee

baner konsalting

baner partnerstvo

Jeftina ili skupa gradnja? Šta dobijamo a šta gubimo?

Ekonomski isplativu gradnju ne odlikuje jeftina i loša gradnja, već promišljeno ekonomično ulaganje; Ulaganje u kvalitetan projekat i arhitektonski dizajn, sisteme za korišćenje obnovljivih  izvora energije, kvalitetne materijale i izvođenje, utiče da objekat koji se gradi bude održiv i energetski efikasan, dugotrajan i ugodan za boravak ljudi; Nekvalitetna i jeftina gradnja kao rezultat ima samo nekontrolisanu potrošnju resursa, ne može da obezbijedi kvalitetne uslove za život, a istovremeno crpi veliku količinu energije.

Prilikom izgradnje kuće važno je sagledati stvarne potrebe korisnika; Novac uložen u bespotrebne površine prostora bolje je uložiti u kvalitet gradnje; Kuća treba da bude zdrav, udoban i kreativan prostor za život, čija izgradnja treba da ima minimalan negativan uticaj na životnu sredinu; Dobar plan i sagledavanje mogućih potreba u budućnosti važni su pri projektovanju kuće.

logo

Expeditio architects
t. +38232302520
f. +38232302521
office@expeditio.org 
www.expeditio.biz

Kotor
~ Crna Gora

U saradnji sa:

Expeditio

Centar za održivi prostorni razvoj
Kotor | Crna Gora | www.expeditio.org

©2011 Expeditio architects

Vrijednosti

visok kvalitet, stručnost i posvećenost radu primjena ekoloških principa, stalno unaprijeđenje znanja iz ove oblasti, korišćenje obnovljivih izvora energije, upotreba ekoloških materijala, i sl.
participativnost u procesu planiranja

Prijavi se