baner arhitektonski

baner urbanisticki

baner konzervatorski

baner ee

baner konsalting

baner partnerstvo

Pet smjernica za kvalitetan izbor materijala prilikom gradnje

Svaki materijal ima svoj životni ciklus, koji je potrebno sagledati kako bi procijenili njegov uticaj  na okruženje i čovjeka. Životni ciklus podrazumjeva proces: proizvodnje, građenje, eksplataciju, održavanje objekta, te njegovo rušenje i uklanjanje.
Pri izboru materijala za gradnju kuće, potrebno je imati u vidu neke od smjernica:
• da potiču iz lokalnih izvora sa kontrolisanom esplatacijom prirodnih resursa /npr. drvo - kontrolisana legalna siječa šuma, koja omogućava regeneraciju/;
• da se mogu reciklirati ili su dobijeni procesom reciklaže, koji ne zagađuje životnu sredinu i ne troši veliku količinu energije;
• da su inovativni i posjeduju dodatne kvalitete u odnosu na tradicionalne materijale /npr. izolacioni blokovi  ili crijep sa integrisanim fotonaponskim ćelijama/;
• da su dugotrajni, kvalitetni i odabrani u skladu sa klimatskim uslovima mjesta gdje se primenjuju;
• da ne emituju toksična isparenja unutar i izvan prostora tokom svog životnog ciklusa;

logo

Expeditio architects
t. +38232302520
f. +38232302521
office@expeditio.org 
www.expeditio.biz

Kotor
~ Crna Gora

U saradnji sa:

Expeditio

Centar za održivi prostorni razvoj
Kotor | Crna Gora | www.expeditio.org

©2011 Expeditio architects

Vrijednosti

visok kvalitet, stručnost i posvećenost radu primjena ekoloških principa, stalno unaprijeđenje znanja iz ove oblasti, korišćenje obnovljivih izvora energije, upotreba ekoloških materijala, i sl.
participativnost u procesu planiranja

Prijavi se