baner arhitektonski

baner urbanisticki

baner konzervatorski

baner ee

baner konsalting

baner partnerstvo

Zašto je važan odnos objekta i neposrednog okruženja?

Ukoliko je parcela kuće na padini (birati južnu, zbog orijentacije prema suncu) poželjno je ukopati manji ili veći dio objekta i tako doprinijeti uštedi energije i očuvanju prirodnog pejzaža; Konstantna temperatura tla u kojem je objekat smešten, smanjuje potrebe za grijanjem, dok se ’’stapanjem’’ kuće sa terenom smanjuje negativan vizuelni uticaj tj. degradacija pejzaža, posebno kod vrijednih prirodnih pejzažnih cijelina.

logo

Expeditio architects
t. +38232302520
f. +38232302521
office@expeditio.org 
www.expeditio.biz

Kotor
~ Crna Gora

U saradnji sa:

Expeditio

Centar za održivi prostorni razvoj
Kotor | Crna Gora | www.expeditio.org

©2011 Expeditio architects

Vrijednosti

visok kvalitet, stručnost i posvećenost radu primjena ekoloških principa, stalno unaprijeđenje znanja iz ove oblasti, korišćenje obnovljivih izvora energije, upotreba ekoloških materijala, i sl.
participativnost u procesu planiranja

Prijavi se