fbpx

BESPLATNI online kurs „UVOD U ODRŽIVU ARHITEKTURU“ je zatvoren za registraciju, ali se možete upisati na listu čekanja da prvi saznate kada ponovo otvorimo mogućnost obuke.

Kurs “Uvod u održivu gradnju” je idealan za arhitekte/ice koji žele da započnu sa učenjem ili sistematizuju znanja o projektovanju “zelenih” zgrada, a zbunjuje ih količina i sadržaj dostupnih informacija. Kurs je naročito pogodan za zaposlene u manjim arhitektonskim firmama, a dobrodošli su i studenti/ice arhitekture.

Tokom kursa ćete imati priliku da

Naučite razlike između pojmova zelena, održiva, pasivna, ekološka, solarna, energetski-efikasna i arhitektura “nulte” energije

Sagledate najvažnije aktivne i pasivne principe održive arhitekture, sa akcentom na analizu lokacije, termalni komfor zgrade, primjenu materijala i poboljšanje zdravlja i ukupnog kvaliteta života korisnika

Razumijete kojim argumentima arhitekta može da motiviše i edukuje investitore kako bi oni shvatili svoj interes za ulaganje u projekte zelene gradnje

Uporedite razlike u koracima konvencionalnog projektovanja, nasuprot projektovanju „zelenih“ kuća

————————————-
Za sprovođenje projekta “Nauči da gradiš zeleno“ Expeditio je dobio podršku od strane Ministarstva kapitalnih investicija, a sprovodi se u saradnji sa Expedito Architects

Scroll to Top